Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ORTODONCIE, 2. vydání

ORTODONCIE, 2. vydání

ORTODONCIE, 2. vydání

16.11.2020

Kniha je učebním textem pro pregraduální i postgraduální studenty stomatologie. Je uceleným a přehledným zdrojem všech potřebných informací z oboru ortodoncie. Jsou popsány diagnostické i terapeutické postupy u pacientů s odchylkami v postavení zubů, vztahů zubních oblouků a čelistí. Nechybí ani teoretické informace o vývoji čelistí a kostí lebky, vzniku okluze a jejich odchylek. Autoři vycházejí hlavně ze svých praktických znalostí a zkušeností, nechybí však ani poznatky z nejnovějších zahraničních knih a studií. Text je doplněn bohatou obrazovou přílohou.


Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=b5fc090c0d79ad20acad7b4360afb7f5&page[book]=5896

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Galén
Počet stran: 238
ISBN: 9788074924903
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=b5fc090c0d79ad20acad7b4360afb7f5&page[book]=5896
Cena: 1 350 KČ