Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Orgánové transplantace u dětí

Orgánové transplantace u dětí

Orgánové transplantace u dětí

08.01.2018

Publikace shrnuje výstupy z pediatrických seminářů, které se konají v rámci 2. LF UK v Motole. Jsou zde nejnovější poznatky v oblasti léčebných postupů, výsledků z praxe u dětí s orgánovými transplantacemi.
Jednotlivé příspěvky:

Zkušenosti s transplantacemi srdce v Dětském kardiocentru (Karel Koubský, Pavel Vojtovič)

Transplantace plic u dětí (Tereza Doušová, Jan Havlín, Robert Lischke)

Transplantace jater v dětském věku - soubor dětí transplantovaných v IKEM Praha a soubor českých dětí transplantovaných v zahraničí v letech 1995-2016 (Radana Kotalová, Libor Janoušek, Eva Kieslichová, Martin Prchlík, Jiří Froněk, Pavel Trunečka)

Transplantace ledvin u dětí (Tomáš Seeman, Jan Burkert, Jakub Zieg)
Typický hemolyticko-uremický syndrom v České republice (Lucia Karnišová, Monika Marejková, Květa Bláhová)

Úspěšná léčba rekurentního atypického hemolyticko-uremického syndromu eculizumabem u dítěte po transplantaci ledviny (Karel Vondrák, Naděžda Šimánková, Jan Burkert, Jiří Dušek, Jakub Zieg, Tomáš Seeman)

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5706&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Lebl, Tereza Doušová a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 75
ISBN: 9788074923562
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5706&page[typ]=prepare
Cena: 250 Kč