Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Oftalmorevmatologie

Oftalmorevmatologie

Oftalmorevmatologie

27.02.2017

Nakladatelství Galén má ve svém edičním plánu zajímavou monografii, který se týká problematiky poškození očí u revmatických onemocnění. U těchto afekcí je nutný interdisciplinární postup, jak při vyšetřování, tak hlavně při léčbě. Autoři knihy vycházejí z nejnovějších poznatků v diagnostice, zobrazovacích metodách, popisují manifestaci očních onemocnění u revmatologických pacientů.
První část knihy je věnována diagnostice v revmatologii, na ni navazuje diagnostika uveitid v oftalmologii. V další části jsou popsány současné možnosti léčby revmatologických pacientů a následně také léčby uveitid a transportu léčiv. Od páté kapitoly jsou již rozbírány jednotlivé diagnózy v souvislosti s poškozením očí.
(Obálka: http://e-kompas.cz/z6403-oftalmorevmatologie)

Bibliografické údaje:

Autor: Igor Kozák, Jozef Rovenský a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 287
ISBN: 9788074922947
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbook%5D=5641
Cena: 392 Kč