Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Oční lékařství, 2. vydání

Oční lékařství, 2. vydání

Oční lékařství, 2. vydání

20.08.2017

2. vydání knihy je přepracované a aktualizované, jelikož i oční lékařství od 1. vydání prošlo rozvojem a je spousta novinek. Je možné zmínit např. nové léčebné postupy při řešení věkem podmíněné makulární regenerace či laserové operace oční čočky.
Kniha také obsahuje velké množství obrazového materiálu, díky tomu je kniha názornější.
První kapitoly se zabývají vývojem oka a jeho fyzilogogií, dále je zde terapie očních nemocí, jsou popsány nemoci víček, slzného ústrojí, očnice, spojivky, rohovky, živnatky, zornice, bělimy atd. Nechybí ani tématika refrakčních poruch, poruch okohybného aparátu, glaukomu, očních projevů jiných nemocí, refrakční chirurgie, využití laseru, hygieny zraku, slepoty, kompenzačních pomůcek atd.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5669&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Pavel Rozsíval a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 252
ISBN: 9788074923166
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5669&page[typ]=prepare
Cena: 1 500 Kč