Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Obstetric Intensive Care Manual, Fifth Edition

Obstetric Intensive Care Manual, Fifth Edition

Obstetric Intensive Care Manual, Fifth Edition

02.04.2018

Kniha přehledně a srozumitelně referuje o akutních stavech v gynekologii, které vedou k umístění na JIP, je to např. maternální sepse, poporodní krvácení, srdeční nemoci... Kniha také pokrývá způsoby terapie, včetně péče neonatální. Nové vydání je plně aktualizované, doplněné algoritmy, přehledy, grafy a ilustracemi.

(Obálka: https://www.mhprofessional.com/9781259861758-usa-obstetric-intensive-care-manual-fifth-edition)

Bibliografické údaje:

Vydavatel: McGraw-Hill Education
Počet stran: 464
ISBN: 9781259861758
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9781259861758-usa-obstetric-intensive-care-manual-fifth-edition
Cena: $180.00