Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Neodkladné stavy do kapsy

Neodkladné stavy do kapsy

Neodkladné stavy do kapsy

26.08.2019

Kniha přináší nejdůležitější informace týkající se neodkladných stavů. Je vhodná jako rádce a pro rychlou orientaci během diagnostiky a léčby stavů vyžadujících okamžitý zákrok.
Najdete v ní cca 200 přehledů týkajících se běžných, ale i vzácných stavů. Kniha též obsahuje soupis 95 běžně užívaných léků, doporučené postupy, algoritmy atd.
Kniha je rozdělena do 3 hlavních částí: neodkladné stavy, otravy a léky. Další části je potom příloha. Mezi neodkladnými stavy můžeme majít např. akutní cévní uzávěr, anurie, astmatický záchvat, febrilní křeče, ledvinová kolika, meningitida, NPB, popáleniny...
V oddílu otravy jsou např. aceton, amfetaminy, antidepresiva, arsen, betablokátory, CO a CO2, houby, paracetamol...

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5799)

Bibliografické údaje:

Autor: Ondřej Felix
Vydavatel: Galén
Počet stran: 280
ISBN: 9788074924132
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5799
Cena: 390 Kč