Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. PERFUZNÍ VYŠETŘENÍ

 MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. PERFUZNÍ VYŠETŘENÍ

MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. PERFUZNÍ VYŠETŘENÍ

03.08.2015

Medicína se stále více opírá o zobrazovací metody. V této publikaci se autoři věnují teorii i praxi využití perfuzního CT. První část knihy se zaměřuje na obecné věci, principy fungování a využití této vyšetřovací metody. Jsou popsány též parametry mikrocirkulace, perfuze a průtoku krve ve fyziologických a patologických případech, např. u nádorů. Jsou zmíněny i záležitosti týkající se radiační zátěže pro pacienta či farmakokinetiky kontrastní látky, problematika jejího podání, spolupráce pacienta aj. Důležitou součástí jsou vyšetřovací protokoly, např. limitovaného či objemového vyšetření mozku, hrudníku, perfuze myokardu. Další část knihy je pak věnována využití techniky u jednotlivých stavů, diagnóz ‒ okluze tepen mozku, trombózy splavů, glioblastom multiforme, meningeom, akutní infarkt myokardu, perfuzní deficit myokardu, plicní uzel, jaterní karcinom, pankreatitida, patologie ledvin, sarkom a mnoha dalších.

(obálka: www.kosmas.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Jiří Ferda, Hynek Mírka
Vydavatel: Galén
Počet stran: 214
ISBN: 9788074921858
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=241bdde902517a42cfc8fb2bbf259068&page[book]=5536
Cena: 500 Kč