Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Medicína katastrof

Medicína katastrof

Medicína katastrof

25.06.2017

I v dnešní době se děje mnoho tragických událostí a katastrof, které vyžadují specifický přístup k řešení. Je nutné mít plán, postup řešení, a to komplexní. Velká část zodpovědnosti při katastrofách je na zdravotnících. Proto vychází tato kniha, která pomůže zorientovat se v této problematice. Medicína katastrof patří pod urgentní medicínu. V knize jsou kapitoly, které mapují typologii krizových situací, ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizovou připravenost a řízení, činnost jednotlivých složek, postupy při chemické, biologickém či radiačním ohrožení, urgentní řešení v polních podmínkách, soudně lékařské i psychologické aspekty atd.
(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[attach]=20&page[book]=5642)

Bibliografické údaje:

Autor: Robin Šín a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 351
ISBN: 9788074922954
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5642
Cena: 711 KČ