Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) MANUÁL HOJENÍ RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

MANUÁL HOJENÍ RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

MANUÁL HOJENÍ RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

05.10.2015

Hojení ran je nezpochybnitelně velmi důležitý jev mnohdy i umožňující přežití. Často je však hojení narušeno či zcela zastaveno a dochází k zhoršování stavu rány. Přirozenému procesu hojení lze napomoci správnou péčí o ránu. Toto téma se stalo náplní jednoho z nejmladších medicínských oborů. Znalosti a zkušenosti založené na praxi jsou hojně využívány v klinice. Jedná se např. o využití metody vlhkého hojení ran. Problémem pro lékaře může být, že terapeutická krytí jsou označena více než tisíci originálními názvy, což zhoršuje přehled a orientaci zdravotníků, navíc se do praxe dostávají stále nové materiály.
Tato kniha přináší poznatky, popisuje mnohaleté zkušenosti a informace, které pomohou v orientaci zdravotníků v oblasti hojení ran, ošetřování pacienta intenzivní péče.
První kapitoly se zaobírají anatomií a fyziologií kůže a podkoží, mechanismy a typy poranění, prevenci proleženin, infikace ran… Je zde prostor pro klasifikaci ran a dekubitů, hodnocení rány, stavy spojené s ránou, jako je nekróza, granulace, epitelizace. Hlavně jsou zde však popsány postupy péče o ránu od jejího očištění po podpoření hojení např. oplachovými a obkladovými roztoky, krytím, fixací materiálů k ráně aj. Kniha se též věnuje specifickým problémům jako je péče o dekubity u pacientů v intenzivní péči, ošetření sutur, píštělí, fisur, tracheostomií, intravaskulárních katétrů… Je zde i kapitola péče o rány u novorozenců. Tímto výčet kapitol v knize nekončí. Přináší kompletní, přehledné informace z této oblasti medicíny.

(obálka: galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Marie Koutná, Ondřej Ulrych
Vydavatel: Galen
Počet stran: 200
ISBN: 9788074921902
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5552
Cena: 390 Kč