Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Lymfologie

Lymfologie

Lymfologie

24.09.2018

Tato kniha je první monografií u nás, která se věnuje lymfologii. Zároveň však přináší interdisciplinární pohled a přesahy.
Kniha je rozdělena do 25 kapitol. První kapitoly se věnují hlavně základním věcem, tj. historii oboru, anatomii, fyziologii a také patologickým změnám, např. nádorům a malformacím, lymfedému, chylóznímu refluxu...
Další kapitoly jsou pak zaměřeny na léčbu onemocnění lymfatického systému a také diagnostiku. Pojednává se např. o terapii lymfedému, flebému..., fleboscintigrafii, lymfatické drenáži ran, farmakoterapii i chirurgické terapii, je popsána i manuální lymfodrenáž. Text doplňují anatomické ilustrace, fotografie, snímky z vyšetření atd.

(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5732&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Oldřich Eliška
Vydavatel: Galén
Počet stran: 715
ISBN: 9788074923876
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5732&page[typ]=prepare
Cena: 1 800 KČ