Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) KLINICKÁ PEDIATRIE

KLINICKÁ PEDIATRIE

KLINICKÁ PEDIATRIE

16.09.2014

Moderní učební text státnicového oboru navazuje na publikaci motolských autorů Preklinická pediatrie a představuje nové a ucelené zpracování pediatrických oborů. Zprostředkovává základní pohled na nejdůležitější oblasti péče o dítě a dospívající, didakticky jasným členěním poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného terapeutického postupu a dalšího sledování v oblasti primární péče s návazností na další stupně odborné a specializované péče. Publikace obsahuje kapitoly o jednotlivých tělních systémech a subspecializacích pediatrie, pojednává o etiologii a patogenezi, diagnostice a terapii nemocí dětského věku od prenatálního období po začátek dospělosti.
Druhé vydání učebnice slouží jednak studentům lékařských fakult pro pochopení základních principů uplatňujících se v rámci různých chorobných procesů, využijí ji však i lékaři pro základní orientaci v praxi.

(obálka: http://www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Lebl, Jan Janda a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 698
ISBN: 9788074921315
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5476&page[search]=KLINICK%C1+PEDIATRIE
Cena: 1 350 Kč