Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) INTENZIVNÍ MEDICÍNA

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

14.10.2014

Čtrnáct let od prvního a jedenáct let od druhého vydání jediné celostátní učebnice oboru intenzivní medicíny uplynulo od okamžiku, kdy vychází vydání nové, kompletně přepracované a v téměř trojnásobném rozsahu. Publikace se ihned po svém prvním vydání stala oblíbeným zdrojem informací nejen pro mediky, ale i základní učebnicí v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je problematika intenzivní medicíny.
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., opět přizval k autorské spolupráci řadu odborníků nejrůznějších klinických disciplín a o pořádání se rozdělil s čtyřmi koeditory (prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., doc. MUDr. I. Chytra, CSc.). Monografie je rozdělena do nejdůležitějších základních oddílů, které mapují okruhy problémů, s nimiž se lze na zdravotnických pracovištích nejčastěji setkat.

(obálka: e-kompas.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Pavel Ševčík a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 1195
ISBN: 9788074920660
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5471&page[search]=+INTENZIVN%CD+MEDIC%CDNA
Cena: 3 150 Kč