Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) INOVATIVNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

INOVATIVNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

INOVATIVNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

01.06.2015

Technologie ve všech oblastech lidského života se rychle vyvíjejí. Nejinak je tomu v medicíně. Tato kniha přináší pohled na vývoj technologií v posledních 30 letech, ale také přehled o v současnosti využívaných moderních postupech v diagnostickém zobrazování i terapeutických postupech. Autoři se blíže věnují zobrazování neuroendokrinních nádorů, multiparametrickému zobrazování nádorových procesů pomocí 3T magnetické rezonance, zobrazování s využitím hybridní PET/MR i zátěžovému perfúznímu zobrazení srdečního svalu s aplikací regadenosonu pomocí CT. Můžeme se též setkat s problematikou užití zobrazovacích metod u polytraumat na CT, zobrazení endoleaku kontrastní ultrasonografií po implantaci nitrobřišních stengraftů při aneurysmatech břišní aorty. Je zde probíráno též téma chemické analýzy složení močových konkrementů metodou DECT.
Z léčebných postupů je popsán postup léčby kostních metastáz u karcinomu prostaty s využitím 223 rádia, využití CT volumoterapie po endovaskulárním podání kmenových buněk do jaterního parenchymu, než dojde k jejich resekci, či radioembolizační terapie hepatocelulárního karcinomu s použitím skleněných mikročástic obohacených 90yttritiem.
Kniha je velmi obsáhlá a přehledná pro všechny, kteří se zobrazovacími metodami pracují i pro ty, kteří se o ně zajímají.

(obálka: http://www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Jiří Ferda a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 140
ISBN: 9788074921865
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5537
Cena: 351 Kč