Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Infekce HIV

Infekce HIV

Infekce HIV

03.05.2021

Infekce HIV stále není zcela eliminována. Léčba pacientů s HIV probíhá na specializovaných pracovištích, ale pacienti se samozřejmě objevují i v ordinacích ambulantních lékařů nebo například v sociálních zařízeních. Tato kniha si klade za cíl seznámit odborníky, kteří se setkávají s těmito pacienty, s problematikou HIV. Autoři se věnují epidemiologii, cestám přenosu a prevenci přenosu, diagnostice HIV, patogenezi, klinické léčbě, včetně řešení oportunních infekcí, pre- a postinfekční profylaxi, komorbiditám HIV atd. Text je doplněn obrázky, schématy, tabulkami atd.
Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/infekce-hiv

Bibliografické údaje:

Autor: David Jilich, Veronika Kulířová a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 176
ISBN: 978-80-7345-688-7
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/infekce-hiv
Cena: 336 Kč