Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Hurst's the Heart, 14th Edition: Two Volume Set

Hurst's the Heart, 14th Edition: Two Volume Set

Hurst's the Heart, 14th Edition: Two Volume Set

17.04.2017

Kniha je považována za zlatý standard kardiologie, a proto vychází již 14. vydání, které je opět aktualizováno a přepracováno. Reflektuje tedy aktuální stav poznání, a to jak v oblasti technické, diagnostické, tak klinické. Jsou citovány klinické i preklinické studie, můžeme najít přehledná shrnutí, barevné obrázky, guidelines atd.
V prvních částech se kniha věnuje obecných záležitostem, dále je zde kapitola týkající se vyšetřování pacientů a následují texty rozebírající jednotlivé srdeční patologie, tj. např. srdeční selhávání, kardiomyopatie, synkopy, koronární nemoci, hypertenze, nemoci chlopní, nemoci perikardu... Jsou zde i kapitoly týkající se srdečních operací, anestezie a sociálních témat v souvislosti s nemocemi srdce.
(Obálka: https://www.mheducation.ca/professional/products/9780071843249/)

Bibliografické údaje:

Autor: Valentin Fuster, Robert A. Harrington et al.
Vydavatel: McGraw-Hill Education
Počet stran: 2208
ISBN: 9780071843249
Odkaz na stránky: https://www.mheducation.ca/professional/products/9780071843249/
Cena: $352.95