Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Goodman And Gilman's The Pharmacological Basis Of Therapeutics, 13th Edition

Goodman And Gilman's The Pharmacological Basis Of Therapeutics, 13th Edition

Goodman And Gilman's The Pharmacological Basis Of Therapeutics, 13th Edition

09.10.2017

Plně aktualizované vydání opět reflektuje poslední výzkumy a vývoj na tomto poli. Kniha popisuje přesné použití a účinky terapeutických látek ve vztahu k fyziologii a patofyziologii. Kniha se nezaměřuje jen na kliniku nebo vědu, ale balancuje mezi oběma a propojuje je. Napomáhá klinikům k pochopení základních postupů při prevenci, diagnostice a léčbě nemocí. Toto vydání obsahuje více než 500 barevných ilustrací, schémat, grafů, které zachycují mechanismy účinkování léků. Na knize se podílelo více než 30 velmi zkušených autorů.
V tomto vydání jsou i zcela nové kapitoly, a to Léčba plicní arteriální hypertenze, Imunita a zánět, Imunoglobuliny a vakcíny, Léčba virových hepatitid.

(Obálka: https://www.mhprofessional.com/9781259584732-usa-goodman-and-gilmans-the-pharmacological-basis-of-therapeutics-13th-edition)

Bibliografické údaje:

Autor: Laurence Brunton, Bjorn Knollman et al.
Vydavatel: McGraw-Hill Education
Počet stran: 1440
ISBN: 9781259584732
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9781259584732-usa-goodman-and-gilmans-the-pharmacological-basis-of-therapeutics-13th-edition
Cena: $219.00