Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) GERONTOREVMATOLOGIE

 GERONTOREVMATOLOGIE

GERONTOREVMATOLOGIE

02.12.2014

Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se zabývá poruchami pohybového ústrojí souvisejícími se stárnutím a stářím.
Onemocnění pohybové soustavy mají u jednotlivých pacientů své charakteristické znaky, různou etiologii, odlišný průběh a vyžadují větší pozornost při diagnostice i léčbě. U pacientů ve vyšším věku je navíc nutné počítat s komorbiditami, mohou se tedy objevit i diagnostické rozpaky při přesném stanovení diagnózy.
Publikace v celém rozsahu přehledně popisuje základní revmatická onemocnění s důrazem na patogenezi, diagnostiku a terapii. Je určena revmatologům a internistům, ale především praktickým lékařům, kteří se s poruchami pohybového ústrojí u osob vyšší věkové kategorie obvykle setkávají jako první.

(obálka: galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Jozef Rovenský a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 442
ISBN: 9788074921476
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5483&page[search]=+GERONTOREVMATOLOGIE
Cena: 441 Kč