Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI II.

GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI II.

GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI II.

25.05.2015

V nedávné době vyšel druhý díl Genetiky v klinické praxi. Je nesporné, že medicína se v současné době soustřeďuje nejen ne léčbu, ale také na prevenci, snaží se nemocem předcházet a hledat příčiny, které k nemocem vedou. Často jsou tyto „schovány“ v genech. A diagnostika, provedené genetické testy, mohou pomoci odhalit predispozice k nemocem, a tím i napomoci potenciálnímu pacientovi vyhnout se rozvoji nemoci. Kniha se zabývá dědičnými poruchami metabolismu, prediktivní genetikou v neurologii a stomatologii, stejně tak i nemocemi asociovanými s HLA. z genů je též možné predikovat délku života, jak je popsáno v kapitole prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc. V tomto díle nechybí ani popis a využití genetických vyšetření v těhotenství. Navíc he v knize i kapitola, která poukazuje na spojení genů a sportovní aktivity.

(obálka: www.kosmas.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Radim Brdička a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 192
ISBN: 9788074921827
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5494&page[search]=GENETIKA+V+KLINICK%C9+PRAXI+II.
Cena: 300 Kč