Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) FORENZNÍ A KLINICKÁ TOXIKOLOGIE Laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání

FORENZNÍ A KLINICKÁ TOXIKOLOGIE Laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání

FORENZNÍ A KLINICKÁ TOXIKOLOGIE Laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání

18.09.2017

Na pulty se dostalo druhé vydání knihy Forenzní a klinická toxikologie. Přináší komplexní obsah ohledně toxikologické problematiky dle nejnovějších poznatků.
První část knihy se věnuje farmakokinetice a metabolismu, navazuje část týkající se biotransformace, dále pak téma otrav, předávkování společně s toxickými hladinami popisovaných sloučenin.
Nechybí ani kapitoly týkající se terapii akutních otrav a laboratorní diagnostice nejčastějších otrav. Autoři popisují, jak volit vzorky, limity detekce atd.
Obsáhlá je pak část knihy věnující se jednotlivým noxám, tj. např. kyselinám a zásadám, kovům, plynům, alkoholu, návykovým látkám, pesticidům… Knihu uzavírá téma diagnostiky užívání návykových látek s ohledem na volbu vzorku, tj. vlasy, sliny… a otázky legislativy ve vztahu k návykovým látkám.


(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5668)

Bibliografické údaje:

Autor: Marie Balíková
Vydavatel: Galén
Počet stran: 127
ISBN: 9788074923043
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5668
Cena: 250 Kč