Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) FITNESS PROGRAMY Z POHLEDU KINANTROPOLOGIE

FITNESS PROGRAMY Z POHLEDU KINANTROPOLOGIE

FITNESS PROGRAMY Z POHLEDU KINANTROPOLOGIE

22.12.2014

Cvičení ve fitness centrech je dnes nejrozšířenější cílená strukturovaná pohybová aktivita. Jeho přínosy v oblasti zdravotně orientované zdatnosti jsou neoddiskutovatelné, a proto by mu odborníci měli věnovat náležitou pozornost. Publikace se zabývá problematikou metodiky cvičení ve fitness centrech s důrazem na kineziologická východiska. Autorka ve svém přístupu vychází ze znalostí fyzioterapie, včetně její praktické aplikace v oblasti fitness, a snaží se vytvořit koncepci posilovacích cvičení určenou pro širokou populaci s minimalizací nebezpečí zdravotního poškození, naopak s respektováním celostního přístupu k jedinci a se širokým zdravotně-preventivním účinkem. Od druhého vydání této publikace došlo v oblasti fitness k mnoha změnám. Jednoznačným trendem obzvláště ve velkých městech je zvětšení plochy fitness center a rozšíření jejich nabídky. S ohledem na tyto trendy autorka text doplnila o kapitoly věnované některým novým druhům cvičení a obohatila stávající kapitoly o další podrobnější informace, rovněž i přílohy. Publikace se tím stala monografií nabízející komplexní přehled dané problematiky a odborně zhodnocující současnou praxi fitness.

(obálka: martinus.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Daniela Stackeová
Vydavatel: Galén
Počet stran: 243
ISBN: 9788074921155
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5484
Cena: 441 Kč