Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Endokrinologie

Endokrinologie

Endokrinologie

02.10.2017

Jak již název knihy napovídá, jedná se o monografii, která se věnuje oboru endokrinologie. Pokrývá všechna hlavní témata. Nemoci endokrinních žláz jsou zde popsány z mnoha hledisek a v souvislostech. Text je doplněn velkým množstvím tabulek a obrázky. Kniha je rozdělena do 21 sekcí. První části se věnují základům endokrinologii, genetice, imunopatogenezi endokrinopatií, klinické neuroendokrinologii. V dalších částech jsou již popsány jednotlivé orgány produkující hormony a jejich patologie, tj. např. hypofýza, štítná žláza… Není vynecháno ani téma hormonálního působení neendokrinních orgánů, neboť i ty jsou zdrojem hormonů. Zmíněné jsou také hormonálně dependentní nádory, dětská endokrinologii, specifika endokrinologie během stárnutí, v kritických stavech. V posledních částech se autoři věnují terapii kortikoidy, laboratorním metodám a dynamickým testům.
(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=2365&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Josef Marek, Václav Hána a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 692
ISBN: 9788072624843
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=2365&page[typ]=prepare
Cena: 2 000 Kč