Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská endokrinologie a diabetologie

23.01.2017

Kniha přináší podrobný vhled do endokrinologie a diabetologie dětí. Věnuje se etiologii, patogenezi, diagnostice, diferenciální diagnostice, vývoji vybraných endokrinních poruch během růstu dítěte aj. Samostatnou část knihy pak patří diabetu u dětí a adolescentů. Všechny informace jsou aktuální a vycházejí z našich i zahraničních poznatků a novinek v této oblasti. Krom diagnostiky a terapeutických postupů, se setkáme také s popisy onemocnění, která jsou s diabetem spojené. Není opominuta ani problematika výživy a psychologické podpory rodiny nemocného dítěte. Kniha je doplněna o tabulky, grafy a nomogramy a další obrazový materiál.
(Obálka: http://e-kompas.cz/z6359-detska-endokrinologie-a-diabetologie)

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Lebl, Eva Al Taji a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 616
ISBN: 9788074922718
Odkaz na stránky: http://e-kompas.cz/z6359-detska-endokrinologie-a-diabetologie
Cena: 891