Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská endokrinologie a diabetologie

10.10.2016

Monografie pojednává o etiologii, patogenezi, diagnostice, diferenciální diagnostice a samozřejmě také léčbě endokrinních poruch u dětí. V knize jsou probrána témata růstu a jeho poruch, základy klinické a molekulární genetiky, poruchy dospívání, elektrolytové rovnováhy, tyreopatie, poruchy kostního metabolismu, poruchy funkce nadledvin, poruchy sexuální diferenciace, diabetes mellitus, obezita, pozdní následky nádorové léčby. Samostatná část knihy je věnována diagnostice v praxi. Kniha je v souladu s nejnovějšími světovými i našimi poznatky. Je pro větší přehlednost doplněna tabulkami, grafy a nomogramy. Díky své struktuře a hloubce je vhodná i jako studijní materiál pro pediatry specializující se na dětskou endokrinologii.

(Obálka: http://e-kompas.cz/z6359-detska-endokrinologie-a-diabetologie)

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Lebl, Eva Al Taji a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 616
ISBN: 9788074922718
Odkaz na stránky: http://e-kompas.cz/z6359-detska-endokrinologie-a-diabetologie
Cena: 891 Kč