Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Dekompresivní kraniektomie

Dekompresivní kraniektomie

Dekompresivní kraniektomie

07.11.2016

Kniha přináší shrnutí znalostí týkajících se dekompresní kraniotomie, která se provádí u pacientů s refrakterní nitrolební hypertenzí spojené s edémem. Ačkoli zákrok prožívá renezanci, stále je kolem něj řada kontoverzí.
Texty jsou v devíti kapitolách. Největší prostor dostává text pojednávající o indikacích dekompresní kraniotomie (trauma hlavy, různé typy krvácení do mozku či pod pleny, nádory…). Jsou též podrobně popsány technické náležitosti a postupy povedení kraniotomie, a to používané v současnosti i ty, které se již nevyužívají (hemikraniektomie, bifrontální, subokcipitální, osteoplatická dekompresní kraniotomie atd.). Samostatnou kapitolu pak tvoří neuromonitorace (monitorace nitrolebního tlaku, tkáňová a jugulární oxymetrie, teplota mozku…). V knize nechybí ani ilustrace, tabulky, fotografie, ale také kazuistiky.

(Obálka: http://galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5616&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Mraček
Vydavatel: Galén
Počet stran: 211
ISBN: 9788074922640
Odkaz na stránky: http://galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5616&page[typ]=prepare
Cena: 490 Kč