Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

23.09.2014

Bolest bederní páteře patří k onemocněním s velmi častým výskytem. Pacienti s těmito bolestmi velmi často postupně navštěvují řadu lékařů různých oborů v naději, že naleznou pomoc. Předkládaná monografie proto přináší komplexní pohled na tuto problematiku. Editor záměrně požádal o odborné tematické příspěvky právě zástupce všech zainteresovaných lékařských specializací.
Četnost výskytu bolesti bederní páteře potvrzuje, že jde o celosvětově významný nejen medicínský, ale i sociálně-ekonomický problém. Navíc výsledky léčby nebývají v případě bederní páteře tak jednoznačné jako u onemocnění většiny ostatních anatomických oblastí pohybového aparátu a bývají též provázeny vyšším procentem komplikací.
Monografie je určena ortopedům, chirurgům a traumatologům, ale i diagnostikům, neurologům a fyzioterapeutům věnujícím se problematice poranění pohybového aparátu.

(foto obálky: www.serius.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Radek Hart a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 291
ISBN: 9788074920677
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=fulltext&page[book]=5388&page[search]=DEGENERATIVN%CD+ONEMOCN%CCN%CD+P%C1TE%D8E
Cena: 1 080 Kč