Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill CURRENT Diagnosis & Treatment Psychiatry, Third Edition

CURRENT Diagnosis & Treatment Psychiatry, Third Edition

CURRENT Diagnosis & Treatment Psychiatry, Third Edition

24.09.2018

Kniha přináší nové poznatky na poli psychiatrie. Je koncipována tak, aby pomohla rychle a přesně diagnostikovat a léčit psychiatrické nemoci v klinické praxi.
Je popsána etiologie, fenomenologie, patofyziologie daných nemocí a také možnost farmakologické i psychoterapeutické léčby.
Nechybí ani kapitoly popisující vyšetřovací postupy, testování pacientů, kritéria pro rozhodování o dg. Popsány jsou také akutní stavy v psychiatrii či vyšetřování malých dětí.
V tomto vydání je nově kapitoly DMDD (Disruptive Mood Dysregulation Disorder), nemoci spojené s užíváním opioidů, stimulantů, kanabisu a tabákových výrobků. Kniha je také doplněna kapitolou týkající se hráčské závislosti.

(Obálka: https://www.mhprofessional.com/9780071754422-usa-current-diagnosis-treatment-psychiatry-third-edition)

Bibliografické údaje:

Autor: Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene Petrakis
Vydavatel: McGraw-Hill Education
Počet stran: 832
ISBN: 9780071754422
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9780071754422-usa-current-diagnosis-treatment-psychiatry-third-edition
Cena: $85.00