Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Current Diagnosis and Treatment: Geriatrics, 3/E

Current Diagnosis and Treatment: Geriatrics, 3/E

Current Diagnosis and Treatment: Geriatrics, 3/E

09.09.2020

Kniha se zaměřuje na diagnostiku a léčbu geriatrických pacientů.

3. vydání je přepracované a aktualizované tak, aby odpovídalo současnému poznání a guidelines.

Text pokrývá velké množství témat geriatrické péče, včetně teorie, nemocí, příznaků, diagnostických postupů i sociální problematiky.
Kniha je rozdělena do 12 částí. Kapitoly prvních částí se věnují hlavně základům geriatrie, další jsou již více zacíleny na nejpalčivější obtíže, např. pády a problémy s mobilitou, řešení problémů se zrakem a sluchem, demence, inkontinence aj.

Obálka: https://www.mhprofessional.com/9781260457087-usa-current-diagnosis-and-treatment-geriatrics-3e

Bibliografické údaje:

Autor: Anna Chang
Vydavatel: McGraw Hill
Počet stran: 736
ISBN: 9781260457087
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9781260457087-usa-current-diagnosis-and-treatment-geriatrics-3e
Cena: $99.00