Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) CHIRURGICKÉ INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ

CHIRURGICKÉ INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ

CHIRURGICKÉ INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ

15.02.2021

Monografie je zaměřena na téma primárních bakteriálních infekcí kůže a měkkých tkání. Přináší teoretické i klinické informace. Je rozdělena do dvou částí. V obecné části jsou probrány teoretické základy, tj. anatomie, fyziologie, imunologie, patologie, mikrobiologie, dále pak epidemiologie a diagnostika infekcí. Nechybí ani zásady antibiotické a chirurgické léčby. Speciální část je zaměřena na jednotlivé infekční stavy, např. ohraničené a neohraničené purulentní infekce, nekrotizující infekce, hnisavá onemocnění ruky, periproktální abscesy, komplikace diabetické nohy atd.
Kniha klade důraz na diagnosticko-terapeutickou stránku infekcí kůže a měkkých tkání.


Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5916

Bibliografické údaje:

Autor: Jan Ulrych et al.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 234
ISBN: 9788074924965
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5916
Cena: 621 KČ