Medindex pro lékaře Knihy: Novinky McGraw Hill Cardiac Arrhythmias: Interpretation, Diagnosis and Treatment, Second Edition

Cardiac Arrhythmias: Interpretation, Diagnosis and Treatment, Second Edition

Cardiac Arrhythmias: Interpretation, Diagnosis and Treatment, Second Edition

29.04.2020

Kniha je zaměřena na kardiologii, jmenovitě arytmie, které jsou velmi časté a mohou mít různé příčiny a tedy i možnosti léčby. Kniha podrobně rozebírá možnosti diagnostiky i léčby včetně nejnovějších postupů.
V tomto vydání jsou nově popsány pokroky v implantačních přístrojích, katetrizační ablaci, text je doplněn o grafy a obrázky. Rozebrány jsou také klinické studie, nové léky v arytmologii atd.


Obálka: https://www.mhprofessional.com/9781260118209-usa-cardiac-arrhythmias-interpretation-diagnosis-and-treatment-second-edition

Bibliografické údaje:

Autor: Eric N. Prystowsky, George J. Klein
Vydavatel: McGraw-Hill
Počet stran: 528
ISBN: 9781260118209
Odkaz na stránky: https://www.mhprofessional.com/9781260118209-usa-cardiac-arrhythmias-interpretation-diagnosis-and-treatment-second-edition
Cena: $185.00