Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) BASICS IN CLINICAL NUTRITION, 5th edition

BASICS IN CLINICAL NUTRITION, 5th edition

BASICS IN CLINICAL NUTRITION, 5th edition

12.08.2019

Nutrice v klinické praxi je nesmírně důležitá a může pomoci se zlepšením stavu pacientů. Nutriční podpora se stává nepostradatelnou součástí léčby v mnoha oborech medicíny.
5. vydání knihy přináší nejnovější poznatky z této oblasti, kterých od posledního vydání přibylo velké množství.

Kniha je rozdělena do 8 hlavních kapitol, jsou to: Základní koncept výživy, Nutriční fyziologie a biochemie, Indikace pro nutriční podporu, Organizace péče, Substráty využívané v enterální a parentarální výživě, Technika nutriční podpory, Monitorování nutriční podpory, Nutriční podpora u vybraných klinických stavů.

(Obálka:http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[attach]=20&page[book]=5800&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Luboš Sobotka et al.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 678
ISBN: 9788074924279
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5800&page[typ]=prepare
Cena: 1 200 Kč