Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Avery & MacDonald's Neonatology, 8th edition

Avery & MacDonald's Neonatology, 8th edition

Avery & MacDonald's Neonatology, 8th edition

13.10.2021

Kniha věnující se neonatologii vychází již 45 let. Jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře s patofyziologií a managementem předčasně i v termínu narozených dětí. Osmé vydání je opět přepracované, doplněné a aktualizované, aby drželo krok se současnými poznatky v oboru.

Rozebírá běžnou péči o novorozence, včetně mateřských faktorů, stabilizaci novorozence, běžné stavy u novorozenců i farmakologii. Nové kapitoly se věnují pokrokům v neonatologii včetně fetální chirurgie, v molekulární genetice, také imunologii a zánětu, termoregulaci, paliativní péči, zobrazovacím metodám a genetickým abnormalitám.
Jsou rozebrána také témata jako vliv léků a drog užívaných matkou na novorozence, nutrice, plicní nemoci, péče o předčasně narozené děti a malé novorozence po propuštění z nemocničního zařízení. Kniha se dotýká i problematiky COVID-19.

Obálka:
https://shop.lww.com/Avery---MacDonald-s-Neonatology/p/9781975129255

Bibliografické údaje:

Autor: James Boardman et al.
Vydavatel: LWW
Počet stran: 1016
ISBN: 9781975129255
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Avery---MacDonald-s-Neonatology/p/9781975129255
Cena: $199.99