Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ATYPICKÉ PARKINSONSKÉ SYNDROMY

 ATYPICKÉ PARKINSONSKÉ SYNDROMY

ATYPICKÉ PARKINSONSKÉ SYNDROMY

04.01.2016

Tato kniha je následovnicí před cca 15 lety vydanou knihou Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Po tak dlouhé době je nutné text revidovat a zakomponovat do něj nejnovější poznatky z této oblasti. Jsou to i tak základní věci jako posun v chápání taxonomie a nozologie onemocnění, která se projevují parkinsonským syndromem. Důraz je kladen na znalost patologického korelátu, která zcela změnila způsob, jakým jsou poruchy řazené mezi atypické parkinsonské syndromy klasifikovány. V knize jsou popsány a komentovány tyto syndromy z pohledu klicko-diagnostických kritérií, ale také dle nejnovější taxonomie, která se opírá i o ultrastrukturální histopatologické studie dané problematiky.
V knize jsou např. kapitoly obecně zaměřené jako typický a atypický parkinsonismus, nozologie a klasifikace, patologie i diferenciální diagnostika atypických parkinsonických syndromů, i kapitoly zaměřené na jednotlivé patologie, např. nemoc s Lewyho tělísky, multisystémová atrofie, progresivní supranukleární paralýza, spinocelulární ataxie a mnoho dalších.

(obálka: http://www.galen.cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Kateřina Menšíková, Martin Bareš a kol.
Vydavatel: Galén
Počet stran: 277
ISBN: 9788074922237
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5562
Cena: 490 Kč