Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Atopický ekzém, páté, přepracované vydání

Atopický ekzém, páté, přepracované vydání

Atopický ekzém, páté, přepracované vydání

21.05.2017

Minulá vydání knihy rozebírající téma atopického ekzému byla rychle rozebrána, došlo tedy k novému, pátému, vydání. Text je doplněn o nové poznatky a zkušenosti z praxe. Kniha je rozdělena do 4 částí, v první je popsán atopický ekzém, jeho vznik, patogeneze, komplikace sn ím spojené atd., druhá část je zaměřena na léčebné postupy, třetí část pak životnímu stylu pacientů, jelikož prostředí a jejich chování může silně působit na průběh nemoci. Poslední část je věnována informacím, které jsou předávány rodičům atopických dětí, dětem, jsou zde odkazy na sdružení pacientů s atopickým ekzémem aj.
(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=4060)

Bibliografické údaje:

Autor: Štěpánka Čapková
Vydavatel: Galén
Počet stran: 140
ISBN: 9788074923005
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=4060
Cena: 200 KČ