Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

12.01.2020

Kniha přináší poznatky a postupy pro racionální a bezpečnou antibiotickou terapii. Je rozdělena do tří částí. První část je obecná a jsou v ní probrány základy ATB terapie. Druhá část je speciální a popisuje jednotlivé skupiny antibiotik, jejich zástupce, využití, rezistence, nežádoucí účinky. Ve třetí části se autoři věnují správné aplikaci ATB v praxi, kde hraje důležitou roli i správná diagnostika infekční nemoci a určení konkrétního patogenu.


Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=aeec11c479e9d3109eb27c480d41487d&page[book]=5767

Bibliografické údaje:

Autor: Marek Štefan
Vydavatel: Galén
Počet stran: 312
ISBN: 9788074923975
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=aeec11c479e9d3109eb27c480d41487d&page[book]=5767
Cena: 441 KČ