Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

21.01.2019

Kniha je zaměřena na správné, tj. racionální a bezpečné, předepisování a užívání antibiotik. Jejich špatná indikace může mít vážné následky, ať už pro jedince, či společnost.
První část knihy se zaměřuje na obecné základy antibiotické léčby optikou klinické praxe.
Druhá část knihy se věnuje nejčastěji používaným antibiotikům. Kapitoly této části se týkají jednotlivým skupinám antibiotik a jejich zástupcům. Je probírána problematika účinnost, spektra účinku, rezistence atd.
Třetí část knihy je orientována klinicky, tj. principy antibiotické léčby, diferenciální diagnostika, odlišení infekcí, lékovým interakcím, alergiím...


(Obálka: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5767&page[typ]=prepare)

Bibliografické údaje:

Autor: Marek Štefan
Vydavatel: Galén
Počet stran: 312
ISBN: 9788074923975
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=5767&page[typ]=prepare
Cena: 392 Kč