Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy JACI

JACI

JACI

10.10.2023

Orální defelikafelin redukuje středně těžké až těžké svědění u osob s atopickou dermatitidou

Svědění je častým doprovodným příznakem atopické dermatitidy (AD). Zatím není léčba, která by cílila právě na tento problém. V této studii (fáze 2 klinické studie) autoři podávali 401 pacientům defelikafelin (DFK) v dávkách 0,25, 0,5 nebo 1,0 mg nebo placebo. Všechny dávky v porovnání s placebem redukovaly svědění, ale po 12 týdnech nebyl rozdíl statisticky významný. V podskupinových analýzách dle závažnosti nemoci se zjistilo, že u pacientů s lehkým až středně těžkým zánětem, který je spojený s výrazným svěděním, byla redukce svědění statisticky významná. Porovnání hodnot biomarkerů zánětu a svědění ukázalo, že DFK dokázal snížit expresi klíčových genů pro svědění kódujících IL-31 a TRPV1 a také expresi genů spojených se zánětem (geny pro CCL17). Dále vedlo podávání DFK ke zlepšení bariérových kožních funkcí, zvýšila se exprese klaudinu a genů souvisejících s lipidovým metabolismem. DFK tedy může přinést úlevu, a to hlavně pacientům se středně silným až silným svěděním provázejícím AD.

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(23)00888-6/fulltext

Závažné alergické reakce na potravinové alergeny jsou spojené s alfa tryptázou

Zvýšený počet TPSAB1 kopií, které kódují alfa tryptázu, je spojený s nárůstem závažnosti alergických reakcí u pacientů s alergiemi na hmyzí jed, systémovou mastocytózou a idiopatickou anafylaxí. V této studii autoři hledali možnou souvislost mezi alfa tryptázou a závažností potravinových alergií. Ve studii bylo 119 osob, které podstoupily genotypizování na přítomnost tryptázy. Mezi osobami, u nichž byla detekována alfa tryptáza, byl vyšší výskyt potravinami vyvolaných anafylaktických reakcí v porovnání s pacienty, u kterých byla zjištěna pouze beta tryptáza. Tyto osoby měly také výraznější projevy v rámci akutních reakcí, i když nedošlo k anafylaxi. Dále byla nalezena pozitivní korelace mezi počtem kopií izoforem alfa tryptázy a závažností reakcí. Přítomnost alfa tryptázy je tedy spojená s vyšší prevalencí anafylaxe a vážných reakcí na potravinové alergeny.

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(23)00979-X/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 152, Issue 4
Vydavatel: Elsevier Inc
ISBN: 1097-6825
Odkaz na stránky: https://www.jacionline.org/issue/S0091-6749(22)X0011-0
Půjčit si tuto knihu