Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.09.2022

TAK1 omezuje Fas indukovanou prozánětlivou buněčnou smrt u makrofágů

Fas patří do rodiny receptorů smrti a hraje ústřední roli v iniciaci buněčné smrti, což je proces důležitý pro udržení homeostázy imunitního systému. Vlivy, imunologické a patofyziologické, které se podílí na zvýšení Fas signalizace, zatím nebyly podrobně popsány. Autoři prokázali, že TAK1 (TGF-β-aktivovaná kináza 1) funguje jako negativní regulátor Fas signalizace v makrofázích. Vazba Fas v přítomnosti vysoké koncentrace jeho ligandu, tj. FasL, vedla u primárních myších makrofágů k buněčné smrti, a navíc k proteolytickému štěpení členů gasderminové rodiny, tj. gasderminu D a gasderminu E. Tento jev je charakteristickým znakem pyroptózy. Makrofágy s deficitem TAK1 byly velmi vnímavé i na nízké koncentrace FasL. TAK1 totiž negativně modulovala kinázovou aktivitu RIPK1 (s receptorem interagující serin/threonin-proteinkináza), čímž chránila makrofágy před nadměrnou buněčnou smrtí. U myší s nedostatkem TAK1 v makrofázích došlo ke spontánnímu vzniku zánětu v tkáních. Zánět byl snížen v případě, že byla neaktivní RIPK1. Výsledky tedy ukazují, že TAK1 chrání makrofágy a k jejich smrti dochází pouze při vysokých koncentracích FasL a zabraňuje tak vychýlení imunitní rovnováhy z důvodu nadměrného úmrtí buněk.
https://www.jimmunol.org/content/209/6/1173

CD5 suprimuje IL-15 indukovanou proliferaci lidských paměťových CD8+ T lymfocytů inhibicí mTOR dráhy

Interleukin 15 (IL-15) indukuje proliferaci paměťových CD8+ T lymfocytů (pCD8+) a NK buněk. Exprese CD5 u pCD8+ inverzně koreluje s responsivitou na stimulaci IL-15. Autoři se zaměřili na to, zda CD5 reguluje IL-15 indukovanou proliferaci paměťových CD8+ přímo. Autoři zjistili, že lidské pCD8+ v pokročilých stadiích diferenciace reagují na stimulaci IL-15 lépe než pCD8+ v nižších stadiích diferenciace. Míra exprese CD5 koreluje s hyporesponsivitou na IL-15. IL-15 indukovanou proliferaci pCD8+ je možné posílit pomocí zablokování či snížení exprese CD5. CD5 totiž inhibuje aktivaci dráhy mTOR (mammalian target of rapamycin), která je nezbytná pro proliferaci pCD8+ indukovanou IL-15. Výsledky tedy ukazují, že CD5 není pouze prostým korelačním markerem hyporesponsivity na IL-15 v pCD8+, ale aktivně k této snížené odpovídavosti přispívá, a to inhibicí dráhy mTOR.
Výsledky naznačují, že CD5 není pouze korelačním markerem hyporesponsivity na IL-15, ale také přímo potlačuje IL-15 indukovanou proliferaci lidských paměťových CD8+ T buněk inhibicí dráhy mTOR.
https://www.jimmunol.org/content/209/6/1108

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 209, Issue 6
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://www.jimmunol.org/content/209/6