Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy JEM

JEM

JEM

07.09.2022

Plazmatické protilátky a protilátky z paměťových buněk po prodělání varianty gamma chrání před dalšími variantami SARS-CoV-2 jen omezeně

COVID-19 vyvolaný SARS-CoV-2 je stále problematický, a to hlavně s ohledem na objevování stále nových variant, které unikají neutralizačním protilátkám získanýmproděláním infekce nebo očkováním. Autoři testovali lidské neutralizační protilátky a buněčnou paměťovou odpověď na variantu gamma. Protilátky vzniklé po vystavení této variantě vykazovaly nižší neutralizační aktivitu proti původní wuhanské variantě, variantě beta, delta i omikron. Monoklonální protilátky z paměťových B lymfocytů neutralizovaly efektivně gamma a delta pseudovirus, ale v případě dalších variant byla neutralizační aktivita výrazně nižší až nulová. Výsledky ukazují, že prodělání určitých variant nemusí plněchránit před nékazou dalšími variantami viru SARS-CoV-2.

https://rupress.org/jem/article/219/9/e20220367/213338/Plasma-and-memory-antibody-responses-to-Gamma-SARS

Inhibice astrocytárního DRD2 suprimuje zánět v CNS ve zvířecím modelu roztroušené sklerózy

Aktivace astrocytů je spojená s progresivním zánětem a demyelinizací u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Molekulární mechanismus aktivace astrocytů nebyl doposud přesně znám. Autoři se zaměřili na roli dopaminu v signalizačních procesech vedoucích k aktivaci astrocytů. V této studii prokázali, že astrocyty u RS zvýšeně exprimují dopaminový receptor D2 (DRD2) a jsou zapojeny do patogeneze nemoci. U myší s deficitem Drd2 byla patrná výrazná suprese reaktivních astrocytů, což bylo spojené se zmírněním projevů experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE). DRD2 reguloval expresi 6-pyruvoyl-tetrahydropterin syntázy, která moduluje aktivitu transkripčního faktoru NF-κB. Farmakologická blokáda astrocytárního DRD2 výrazně inhibovala zánětlivou odpověď u myší s nedostatkem neuronálního Drd2. Výsledky ukazují, že DRD2 na astrocytech je odpovědný za aktivaci astrocytů a zánětlivou odpověď.

https://rupress.org/jem/article-abstract/219/9/e20210998/213362/Inhibition-of-astrocytic-DRD2-suppresses-CNS?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 219, Issue 9
Vydavatel: Rockefeller University Press
ISBN: 1540-9538
Odkaz na stránky: https://rupress.org/jem/issue/219/9