Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell Immunity

Cell Immunity

Cell Immunity

15.09.2022

Apolipoprotein E4 narušuje odpověď neurodegenerativních sítnicových mikroglií a je prevencí ztráty neuronů u glaukomu

Alela apolipoproteinu E4 (APOE4) je spojená se zvýšeným rizikem vzniku Alzheimerovy nemoci a sníženým rizikem glaukomu. Mechanismus, který za těmito jevy stojí, zjišťovali autoři studie. Vytvořily myší model glaukomu a zjistili, že u mikroglií došlo k přeměně do neurodegenerativního fenotypu charakterizovaného zvýšenou regulací Apoe a Lgals3 (galektin-3) rovněž zvýšených v lidských glaukomatózních sítnicích. Myši s cílenou delecí Apoe v mikrogliích nebo nesoucí lidskou alelu APOE4 byly chráněny před ztrátou gangliových buněk sítnice (RGC), a to i přes zvýšený nitrooční tlak (IOP). Stejně jako mikroglie Apoe-/- v sítnici i mikroglie exprimující APOE4 neregulovaly po zvýšení IOP geny spojené s neurodegenerací, včetně Lgals3. Genetické a farmakologické zacílení na galektin-3 zmírnilo degeneraci RGC a exprese galektinu-3 byla ve vzorcích lidského glaukomu s APOE4 oslabena. Tyto výsledky ukazují, že zhoršená aktivace mikroglií APOE4 je u glaukomu protektivní a že signalizace APOE–galektin-3 může být cílem léčby u glaukomu.

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(22)00349-1

Z keratinocytů derivovaný defenzin aktivuje neutrofily vazbou na Mrgpra2a/b a je prevencí před kožní dysbiózou a bakteriální infekcí

Zdravá pokožka vykazuje různorodý mikrobiom a silnou ochranu zprostředkovanou imunitním systémem. V této studii autoři zjistili, že z epitelových buněk derivovaný protimikrobiální peptid defenzin aktivuje Mrgpra2a/b (receptor spojený s G proteinem) na neutrofilech. Signální osa je nezbytná pro efektivní, neutrofily zprostředkovanou imunitu a mikrobiomovou homeostázu.
Byly vytvořeny mutantní myší linie, v jejichž keratinocytech chyběl genový cluster pro defenzin (Def) nebo Mrgpra2a/b. U obou typů mutantních zvířat došlo ke kožní dysbióze s redukcí mikrobiální diverzity a expresí druhů Staphylococcus. Defenziny a Mrgpra2 byly nezbytné pro potlačení stafylokokové infekce a omezení tvorby neutrofilního abscesu. Aktivace Mrgra2 defenzinem spustila uvolnění IL-1beta a CXCL2 z neutrofilů, což je spojené se správnou protimikrobiální imunitní odpovědí. Studie tedy ukazuje na důležitost souhry epitelu a neutrofilů skrze interakci defenzinu s Mrgpra2 v udržení zdravé pokožky a v obraně před infekcemi.
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(22)00294-1

Bibliografické údaje:

Titul: Volume. 55 Issue. 9
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1097-4180
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/issue/S1074-7613(21)X0010-6