Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell Immunity

Cell Immunity

Cell Immunity

12.05.2022

Tkáňová remodelace oportunními patogeny spouští alergický zánět

Imunitní systém má mnoho složek, kdy každá je zaměřena na ochranu proti jiným typům patogenů. V některých případech patogen velmi zdatně ovlivňuje imunitní systém ve svůj prospěch a spouští jinou efektorovou odpověď. Tento efekt je znám jako imunitní deviace. Imunitní deviace pomáhá patogenu vyhnout se imunitní odpovědi. Autoři popsali typ imunitní deviace vyvolané Pseudomonas aeruginosa. Tato bakterie indukuje typ 2 imunitní odpovědi, což vede ke zvýšení produkce hlenu, který využívá patogen jako zdroj energie. P. aeruginosa sekretuje toxin LasB, který působí na tvorbu a aktivaci epitelového amfiregulinu, což indukuje typ 2 imunitní odpovědi a zvyšuje produkci hlenu. Takto změněné prostředí podporuje také kolonizaci tkáně P. aeruginosa a zvyšuje alergickou senzitizaci.

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(22)00172-8

Střevní mikrobiota nastavuje systémovou protivirovou imunitu přes osu cGAS–STING–INF-I

Mikrobiota je nezbytná pro udržení imunitní homeostázy a tvoří kompetitivní bariéru vůči jiným bakteriálním a houbovým patogenům. Autoři popsali, jak komenzálové modulují systémovou imunitu a odpověď na virovou infekci. Narušení střevní mikrobioty antibiotiky redukuje protivirový priming zprostředkovaný systémovou produkcí interferonu typu I (INF-I). Tato povzbuzující INF-I odpověď vyvolaná mikrobiotou je závislá na signální ose cGAS–STING (Cyclic GMP-AMP Synthase–Stimulator of Interferon Genes), ale nikoli na toll-like receptorové signalizaci nebo na přímých interakcích mezi hostitelem a bakteriemi. Extracelulární bakterie produkují membránové vezikuly (MV), které aktivují osu cGAS–STING–INF-I tím, že do distálních buněk hostitele dopravují bakteriální DNA. MV obsahující DNA ze střevní mikrobioty byly nalezeny i v krevním oběhu, kde podporují clearance virové DNA a RNA, např. herpes simplex viru I a viru vezikulární stomatitidy. Tyto viry jsou závislé na signalizaci cGAS. Výsledky studie ukazují, že střevní mikrobiota hraje důležitou roli v obraně proti virovým infekcím. Navíc poukazují na podceňované riziko užívání antibiotik během virových infekcí.
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(22)00177-7

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 50, Issue 5
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1097-4180
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/immunity/issue?pii=S1074-7613(21)X0006-4