Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Pediatrics 2021 Pediatrics September 01, 2021

Pediatrics

Pediatrics September 01, 2021

02.09.2021

Prediktory závažného průběhu herpetické infekce u novorozenců

Infekce herpetickými viry (HSV) může mít u novorozenců i velmi závažný průběh. Je důležité umět předpovědět, zda bude infekce lokalizovaná nebo bude invazivní až život ohrožující. Autoři vytvořili studii, v níž bylo 149 novorozenců s HSV a 1 340 kontrol, a hledali markery, které by mohly sloužit k odhalení rizika těžkého průběhu nemoci. Celkem 90 dětí mělo invazivní infekci a 59 lokální výsev. Byla vytvořena škála hodnotících kritérií spojených se závažností infekce: věk dítěte, nezralost, výskyt záchvatů, teploty, vezikulární vyrážka, další příznaky nemoci, trombocytopenie, pleocytóza v mozkomíšním moku. Každé kritérium bylo převedeno na číselnou hodnotu a bylo vytvořeno HSV skóre rizika těžkého průběhu nemoci. Bodové rozmezí je 0 až 17. Novorozenci se závažným průběhem měli skóre vyšší než 6. Při počtu bodů ≥ 3 je senzitivita tohoto skóre 95,6 %, specificita 40,1 % a věrohodnostní poměr 1,6. Nové HSV rizikové skóre pro novorozence dokáže dobře predikovat riziko invazivní infekce.
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021050052


Očkování matek a novorozenecká chřipka a pertuse

Chřipka a pertuse jsou infekční onemocnění, která mají u novorozenců výraznou morbiditu a mortalitu. Autoři se zaměřili na ochranu novorozenců proti těmto nemocem díky očkování matek. Ve studii byla zpracována data 186 962 těhotných žen, z nichž 85 830 a 128 060 bylo očkováno na chřipku a pertusi. U 175 dětí byla laboratorně potvrzena chřipka a u 51 dětí pertuse. Efektivita vakcíny (VE) na chřipku podaná matce byla 56,1 % u kojenců ve věku < 2 měsíce a 35,7 % (2,2–57,7 %) u kojenců ve věku 2 až < 6 měsíců. VE proti černému kašli byla 80,1 % (95% CI, 37,1–93,7 %) u kojenců ve věku < 2 měsíce a 31,8 % (95% CI, –39,1–66,6 %) u kojenců ve věku 2 až < 6 měsíců.
Studie poskytuje důkaz o přímé účinnosti očkování matek proti chřipce a černému kašli v prevenci vzniku těchto onemocnění u kojenců ve věku 0–2 měsíce. https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021051076

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 148, Issue 3
Vydavatel: American Academy of Pediatrics
ISBN: 1098-4275
Odkaz na stránky: https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3