Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Cell - Host & Microbe 2021 Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

17.11.2021

Klebsiella oxytoca chrání střevo před kolonizací multirezistentní bakterií Klebsiella pneumoniae

Střevo může být mimo komenzálních bakterií kolonizováno také multirezistentními bakteriálními druhy. Pokud se také uvolní do oběhu, může to být pro hostitele nebezpečné. Autoři studie nalezli v lidských výkalech různou míru rezistence k ex vivo kolonizaci bakterií Klebsiella pneumoniae, která vykazuje rezistenci vůči karbapenemům. Ve vzorcích, kde nebyla detekována kolonizace K. pneumoniae, byla nalezena Klebsiella oxytoca. V modelu gnotobiotických myší léčených antibiotiky tato bakterie redukovala kolonizaci rezistentní K. pneumoniae. Obě bakterie ve střevě kompetují o specifické druhy sacharidů, navíc byla odhalená kooperace s komenzálními bakteriemi. Jako poslední krok vytvořili autoři myši s humanizovanou mikrobiotou lidí, kteří nebyli rezistentní k K. pneumoniae. Podávání K. oxytoca vedlo k ochraně před kolonizací střev bakterií K. pneumoniae. K. oxytoca by se tak mohla stát součástí podávaných probiotik.

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(21)00419-4

Escherichia coli chrání před kolonizací rezistentní bakterií Salmonella Typhimurium kompeticí o galaktitol

Přemnožení patogenních bakterií ve střevě může být velmi rizikové a způsobovat onemocnění. Uchycení a pomnožení patogenů ve střevě může zabránit i složení mikrobioty. Autoři studie zjistili, že například Escherichia coli může chránit střevo před kolonizací bakterií Salmonella Typhymurium. Pomocí vytvořených bakteriálních komunit prokázali, že má E. coli Mt1B1 schopnost blokovat kolonizaci S. Typhymurium v závislosti na mikrobiálním prostředí. V prostředí náchylném k infekci E. coli spotřebovávala různé zdroje uhlíku a nebyla schopná blokovat invazi salmonely. U myší, které byly stabilně kolonizovány dvanácti fylogeneticky různorodými myšími střevními bakteriemi (OMM12), se ochranný efekt E. coli projevil. E. coli spotřebovávala převážně galaktitol, tj. substrát, který během kolonizace střeva využívá také salmonela. Lachnospiraceae konzumující C5 a C6 cukry výrazně přispívaly k rezistenci. E. coli může chránit před invazí S. Typhymurium deplecí živin, závisí to však na skladbě bakteriálních kmenů ve střevě.
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(21)00420-0

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 29, Issue 11, p1599-1724
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(20)X0012-6