Medindex pro lékaře Aplikace: novinky Aplikace eRecept Lékař eRecept je recept vystavený v elektronické podobě.

eRecept Lékař

eRecept Lékař eRecept je recept vystavený v elektronické podobě.

02.07.2018

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER.

Bibliografické údaje:

Autor: Státní ústav pro kontrolu léčiv
Odkaz na stránky: https://www.epreskripce.cz/v-jake-podobe-muze-lekar-pacientovi-erecept-predat