Medindex pro lékaře Časopisy: anotace The Lancet 2018 The Lancet Jun 23, 2018

The Lancet

The Lancet Jun 23, 2018

22.06.2018

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30996-6/fulltext

Robotická radikální cystektomie vs. otevřená radikální cystektomie u pacientů s karcinomem močového měchýře

Radikální cystektomie je standardním léčebným postupem při invazivním karcinomu močového měchýře. Robotická cystektomie je považována za méně zatěžující a „účinnější“. Tato studie srovnávala dobu bez progrese u pacientů, kteří podstoupili buď klasickou otevřenou cystektomii, nebo robotickou cystektomii.
Studie byla randomizovaná a probíhala v 15 lékařských centrech v USA. Pacienti byli starší 18 let se stage T1‒T4, N0‒N1, M0 nebo refrakterní karcinom in situ. Primárním sledovaným znakem bylo 2leté přežití bez progrese.
Do studie bylo zařazeno 302 pacientů, 150 podstoupilo robotickou cystektomii a 152 otevřenou cystektomii. 2leté přežití bez progrese bylo u pacientů s robotickým zákrokem 72,3 % vs. 71,6 % ve skupině pacientů s otevřenou cystektomií. Komplikace se objevily u 101 (56 %) s robotickou cystektomií a u 105 (69 %) ze 152 ve skupině s otevřenou cystektomií. Jednalo se o infekce močového traktu (35 % vs. 39 %), postoperační ileus (22 % vs. 20 %).
U pacientů s karcinomem močového měchýře se ukázalo, že robotická cystektomie nebyla výrazně přínosnější než otevřená cystektomie, co se 2letého přežití bez progrese týká.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 391 Number 10139 p2475-2574 e24
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol391no10139/PIIS0140-6736(18)X0027-0