Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Cell - Host & Microbe 2018 Cell - Host & Microbe June 13, 2018

Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe June 13, 2018

13.06.2018

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(18)30258-0

Střevní mikrobiotou produkovaný tryptamin aktivuje epiteliální G-protein receptory a zvyšuje sekreci v tlustém střevě

Tryptamin, z tryptofanu derivovaný monoamin podobný 5-hydroxytryptaminu (5-HT), je produkován střevními bakteriemi a je přítomen v nadbytku ve střevním obsahu lidí i hlodavců. Fyziologický efekt tryptaminu na GIT zatím nebyl zkoumán. Autoři sledovali biologický efekt tryptaminu, který je mediován přes vazbu na 5-HT4 receptor, což je G-protein-coupled receptor unikátně exprimovaný na epitelu tlustého střeva. Tryptamin zvyšuje jak flux iontů přes střevní epitel, tak sekreci tekutin v kolonoidech z bezmikrobních myší i v humanizovaných myších. Sekreční efekt tryptanimu je závislý na 5-HT4R aktivaci a je blokován podáním antagonisty nebo u 5-HT4R−/− myší. Bezmikrobní myši kolonizované Bacteroides thetaiotaomicron připravených tak, aby produkovaly tryptamin, mají také zvýšenou sekreci. Studie tedy demonstruje vliv mikroflóry na funkci střeva.https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(18)30256-7

Interdoménová stabilizace narušuje vazbu s CD4 a zvyšuje imunogenicitu trimeru HIV-1 obalu

HIV-1 má ve svém obalu trimery z gp120/gp41 heterodimerů, které jsou potřebné pro vstup viru do buňky. Vazba na CD4 hostitelských buněk je nezbytným krokem k infikování, ale narušuje se při tom nativní antigenní stav Env, což je klíčová překážka vytvoření funkční vakcíny. Autoři „uzamkli“ Env trimer v prefuzní konfiguraci, což narušilo vazbu s CD4 a zvýšilo vazbu s neutralizujícími protilátkami. Imunizace králíků tímto „zamknutým“ trimerem z dvou různých subtypů HIV vedlo k tvorbě neutralizujících protilátek. Vytvoření interdoménové stabilizace poskytuje vzor pro design Env-based HIV-1 vakcíny.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 23, Issue 6
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(17)X0010-3