Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Maxdorf (ČR) Léčba pooperační bolesti, 4. vydání

Léčba pooperační bolesti, 4. vydání

Léčba pooperační bolesti, 4. vydání

20.09.2021

Operační zákroky jsou spojené s bolestí, kterou je nutné mírnit. Kniha se zabývá právě těmito postupy. Čtvrté vydání je plně aktualizované a přepracované. Kniha je rozdělena do 14 sekcí. První z nich se zabývají patofyziologií bolestí, faktory, které ovlivňují pooperační bolest, problematikou hodnocení a měření bolesti, incidencí a intenzitou pooperačních bolestí.
Další kapitoly pak rozebírají léčbu samotnou a její cílení na jednotlivé skupiny, tj. pooperační analgezii, včetně analgezie u dětí, kojících žen, osob s chronickou bolestí, seniorů atd. Nechybí ani pooperační analgezie u ambulantních operací.
Poslední dvě sekce se věnují organizaci léčby akutních bolestí, která je často multioborová, a dalším perspektivám léčby.

Obálka: https://eshop.maxdorf.cz/lecba-pooperacni-bolesti-2/


Bibliografické údaje:

Autor: Málek Jiří, Ševčík Pavel a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 195
ISBN: 978-80-7345-696-2
Odkaz na stránky: https://eshop.maxdorf.cz/lecba-pooperacni-bolesti-2/
Cena: 225 Kč
Půjčit si tuto knihu