Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy JEM

JEM

JEM

04.05.2021

Vysoce funkční virus specifická buněčná imunitní odpověď u asymptomatických SARS-CoV-2 infekcí

Funkce virus specifických T lymfocytů spočívá v udržení rovnováhy mezi protivirovými a zánětlivými vlastnostmi. SARS-CoV-2 specifické T lymfocyty lidí, kteří prodělali bezpříznakový COVID-19, mají nepatologický, ochranný charakter. V longitudinální studii s kohortami 85 asymptomatických a 75 symptomatických osob byly sledovány SARS-CoV-2 specifické T lymfocyty. Byly kvantifikovány T lymfocyty reagující se strukturálními proteiny (M, NP a Spike) pomocí ELISpot a sekrece cytokinů v plné krvi. Frekvence specifických T lymfocytů byla shodná mezi oběma kohortami, ale u asymptomatických osob byla vyšší sekrece IFN-γ a IL-2. To bylo také spojené s proporční sekrecí IL-10 a prozánětlivých cytokinů, jako např. IL-6, TNF-α a IL-1β. U symptomatických osob byla zachycena disproporční sekrece zánětlivých cytokinů spouštěná SARS-CoV-2 specifickými T lymfocyty. Asymptomatické osoby tedy nemají slabou protivirovou imunitu, ale naopak, mají vysoce funkční virus specifickou buněčnou odpověď na virus.

https://rupress.org/jem/article/218/5/e20202617/211835/Highly-functional-virus-specific-cellular-immune


Meteorin-like/Meteorin-β chrání srdce před vznikem srdečních nemocí

Meteorin-like/Meteorin-β (Metrnl/Metrnβ) je protein sekretovaný tukovou tkání a dokáže zlepšovat glukózový metabolismus. Role Metrnβ v patogenezi srdečních chorob zatím nebyla zkoumána. Autoři vytvořili Metrnβ KO myši. Po vystavení isoproterenolu a během stárnutí u nich docházelo k asymetrické hypertrofii myokardu, fibrózám a narušení srdečních funkcí. Naopak u myší se zvýšenou expresí Metrnβ k takovým změnám nedocházelo, Metrnβ byl prevencí proti srdeční remodelaci, inhiboval vznik hypertrofie kardiomyocytů in vitro. Blokáda Metrnβ v kardiomyocytech pomocí protilátek prokázala, že Metrnβ má autokrinní i endokrinní funkci. Autoři dále analyzovali vzorky od vybraných osob a podařilo se jim zjistit, že Metrnβ je zvýšeně produkován v srdci a může sloužit jako biomarker srdečního selhávání.
https://rupress.org/jem/article-abstract/218/5/e20201206/211830/Meteorin-like-Meteorin-protects-heart-against?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 218, Issue 5
Vydavatel: Rockefeller University Press
ISBN: 1540-9538
Odkaz na stránky: https://rupress.org/jem/issue/218/5
Půjčit si tuto knihu