Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy Cell - Immunity

Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.09.2021

Sepse expeduje CD39+ plazmablasty, které podporují imunosupresi přes inhibici makrofágové antimikrobiální aktivity mediovanou adenosinem

Sepse vede ke zvýšení adenosinu v krevním oběhu. Volný adenosin je zodpovědný za imunosupresivní signalizaci přes interakci s A2a receptorem (A2aR). Ti, kteří prodělali sepsi, mívají perzistující imunosupresi s nárůstem rizika další infekce. Autoři vytvořili model sepse a následné infekce u myší, aby přesně zjistili roli adenosinu v postseptické imunosupresi. A2aR deficitní myši vykazovaly vyšší rezistenci k postseptické infekci. U těchto myší nedochází k tak výrazné expanzi B lymfocytů exprimujících CD39 a také není tak výrazný nárůst koncentrace adenosinu. Myši s deficitem B lymfocytů, které přežily sepsi, byly také více odolné proti sekundární infekci. Během sepse dochází k metabolickému reprogramování septických B lymfocytů, zvyšuje se produkce ATP, který je konvertován na adenosin díky CD39 na B plazmablastech. Adenosinová signalizace přes A2aR pak narušuje baktericidální aktivitu makrofágů a zvyšuje produkci IL-10. U nedeficitních subjektů se kumuluje adenosin a plazmablasty exprimující CD39. Studie tedy odhaluje mechanismy zapojené do sepsí indukované imunosuprese.
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(21)00335-6

Rezidentní srdeční makrofágy zprostředkovávají adaptivní srdeční remodelaci

Rezidentní srdeční makrofágy jsou heterogenní buněčnou populací s rozdílným původem, dynamikou a funkcemi. Nedávné studie odhalily, že makrofágy exprimující C-C chemokinový receptor 2+ (CCR2+) regulují myokardiální zánět a hrají důležitou roli v patogenezi srdečního selhání. Zatím nebylo známé, jaké funkce mají CCR2– makrofágy. Deplece CCR2– u myší s dilatační kardiomyopatií urychlila mortalitu a narušila remodelaci komor a angiogenezi koronárních cév, což jsou adaptivní změny nezbytné pro udržení srdeční funkce. CCR2– makrofágy interagují s kardiomyocyty přes fokální adhezní komplexy a jsou aktivovány v reakci na mechanické protažení, a to cestou závislou na TRPV4 (vanilloid 4), která řídí expresi růstového faktoru. Díky tomu mohou tkáňové makrofágy regulovat adaptivní remodelaci srdečního svalu. Studie navíc ukazuje, že makrofágy vnímají mechanické změny a jsou jimi aktivovány.
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(21)00289-2

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 54, Issue 9, p1903-2168
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1074-7613
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/immunity/issue?pii=S1074-7613(20)X0010-0
Půjčit si tuto knihu