Medindex pro lékaře Zpravodajství Novinky Workshop chlamydiová infekce 2009

2009-05-18 Workshop chlamydiová infekce 2009

Mezinárodního workshopu, který se konal v Národním muzeu v Praze, se zúčastnilo 10 přednášejících a 71 účastníků z celkem šesti zemí. Více informací včetně abstraktů přednášek naleznete zde. Powerpointové prezentace přednášejících jsou dostupné v sekci pro registrované lékaře.