Medindex pro lékaře Zpravodajství Novinky Vitamín K2 + D3 +Q10, informace o nelegálním přípravku na trhu

2019-09-09 Vitamín K2 + D3 +Q10, informace o nelegálním přípravku na trhu

Výrobek Vitamín K2 + D3 +Q10 naplňuje definici léčivého přípravku uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Vitamín K2 + D3 +Q10, informace o nelegálním přípravku na trhu http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/vitamin-k2-d3-q10